I. REGULAMIN INFORMACJE OGÓLNE
1.Sklep prowadzony jest przez podmiot gospodarczy, w związku z tym wszystkie transakcje oparte są na prawie polskim.
2.Korzystanie z serwisu i sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


II. ZASADY ZAMAWIANIA
1.Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
2.Zamówienia są przyjmowane przez zgłoszenie w serwisie strony, telefonicznie, faksem lub mailem.
3.Po złożeniu zamówienia w serwisie strony, klient otrzymuje mailem informację o jego przyjęciu.
4.Realizacja zamówienia następuje:-w przypadku placówek oświatowych:
- towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wraz z fakturą z terminem płatności 14 dni (przelew) od daty wystawienia faktury.
-w przypadku zamówień dokonywanych przez firmy oraz osoby fizyczne, wysyłamy fakturę PRO FORMA i zamówienie jest realizowane po odnotowaniu przedpłaty na koncie firmy.

5.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
6.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w chwili, gdy zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
7.Termin realizacji wynosi maksymalnie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
8.Firma Alfa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (których nie można potwierdzić lub niewłaściwie wypełnionych).
9.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
10.Na wszystkie towary znajdujące się w ofercie udzielana jest gwarancja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polskiego.
11.Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również pełnej aktualizacji serwisu.
Dla stałych klientów zarejestrowanych i przy zamawianiu większej ilości towaru istnieje możliwość negocjacji ceny

REKLAMACJE
12. Wszystkie towary objęte są gwarancją.
13. Koszty przesyłki przy zwrocie towaru pokrywa klient, chyba że wada wystąpiła w terminie 7 dni od daty nadania wtedy koszty przesyłki pokrywa firma \' Alfa\'.

PRAWO ZWROTU
14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni roboczych od wydania towaru. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

a) Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają:
- nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
- świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
- towar sprowadzany na zamówienie
b) Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet: Klient ma prawo w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany tylko w sytuacji kiedy zwracany towar nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania oraz widocznych uszkodzeń, będzie technicznie sprawny. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość zakupionego towaru.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22 poz. 271.